biuro rachunkowe radom

Biuro Rachunkowe SYSTEM -EG sporządza:

analizy finansowe, biznes plany, wycenę spółek i przedsiębiorstw niezbędną do podejmowania decyzji w zakresie fuzji lub przejęć itp., pomoc w analizach due  diligence, świadczy usługi w zakresie rachunkowości zarządczej.

Biuro Rachunkowe SYSTEM -EG świadczy usługi w zakresie :

Prowadzenia:
– podatkowej księgi przychodów i rozchodów
– ksiąg handlowych (pełna księgowość)
– ewidencji przychodów (ryczałt)
– rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
– innych ewidencji

Obsługa spraw pracowniczych:
– sporządzanie list płac
– prowadzenia kart przychodów pracowników

Sporządzanie deklaracji podatkowych

Prowadzenie dokumentacji ZUS:
– sporządzanie i przesyłanie deklaracji i raportów rozliczeniowych
– sporządzanie i przesyłanie dokumentów zgłoszeniowych
– przesyłanie dokumentów do ZUS drogą przekazu elektronicznego

Odliczenie VAT z duplikatu faktury

W praktyce może się zdarzyć, że wystawiona przez sprzedawcę, bądź też otrzymana przez nabywcę faktura zaginie lub też ulegnie zniszczeniu. W takim przypadku wystawia się jej duplikat. Zasady dotyczące wystawiania duplikatów faktur określone zostały w ustawie o VAT....